Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
3,900.00лв
6,4 KW
155 m³
0,5 - 1,4 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
4,050.00лв
6,4 KW
155 m³
0,5 - 1,4 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
4,080.00лв
6,6 KW
160 m³
0,9 - 1,4 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
4,080.00лв
6,6 KW
160 m³
0,7 - 1,4 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
4,400.00лв
5,3 KW
130 m³
0,54 - 1,24 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
4,500.00лв
8,1 KW
195 m³
0,9 - 1,8 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
4,500.00лв
8,3 KW
200 m³
0,7 - 1,9 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
4,900.00лв
8 KW
210 m³
0,72 -1,8 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
5,400.00лв
9,8 KW
235 m³
0,8 - 2,2 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
5,500.00лв
10 KW
240 m³
0,85 - 2,29 кг/ч

Естествена конвекция

Вградена RDS система Камина на естествена конвекция Чугунена врата Горно покритие от чугун ..
5,850.00лв
9,6 KW
230 m³
0,7 - 2,3 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
2,900.00лв
6,4 KW
150 m³
0,65 - 1,48 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
3,800.00лв
7,3 KW
175 m³
0,65 - 1,67 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
4,400.00лв
9,9 KW
240 m³
0,57 - 2,35 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
4,600.00лв
11,2 KW
260 m³
0,8 - 2,6 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
5,050.00лв
12 KW
290 m³
0,8 - 3,0 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
5,300.00лв
10,9 KW
260 m³
0,78 - 2,66 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
5,300.00лв
11,2 KW
270 m³
0,8 - 2,6 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
5,400.00лв
11,2 KW
270 m³
0,8 - 2,6 кг/ч
Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес Странични терморезистентни стоман..
5,800.00лв
10,9 KW
260 m³
0.8 - 2.7 кг/ч

Камини за топъл въздух