Разход за отопление с дървесни пелети и други горива

08/06/2018

В следната статия ще разгледаме актуалните разходи за отопление с пелети през настоящия отоплителен сезон спрямо останалите видове популярни горива за отопление. Източници за цените на горивата са взети от средни цени посочени в сайтовете на големите снабдители със съответното гориво - EVN , Energo Pro, Overgas,  Insa Oil, Polysan и др.

Пелетите са екологично средство за отопление , което представлява дървесни частици пресовани под голямо налягане. Слепват  се помежду си с естествения материал лигнин и представляват малки цилиндрични хапчета най-често с размери 6мм или 8мм. Пелетите са вид възобновяем енергиен източник и основно предимство при тях е голямото КПД при изгаряне  и ниските нива на отделян въглероден диоксид в природата. Те отделят и много по-малко пепел и сажди от всички други алтернативни твърди горива.  За съхранението им е нужно и много по-малко складово пространство място, заради високата си калоричност. За да отоплите едно и също помещение например от 80м2 са ви необходими до 4 пъти по-малко количество пелети от колкото дърва или въглища. Не е за пренебрегване и факта ,че отоплителните системи (котли и камини на пелети) имат много повече възможности за автоматизация и улеснение на горивния процес пред стандартните котли на твърди горива.

Необходимо количество пелети и разход за отопление на месец

В по-долната таблица посочваме необходимите количества необходими за средно дневно ползване на отоплителната система/уред за 8 часа на ден при 31 дни в месеца и 8 kW натоварване. Посочени са и цените за отопление със съответното гориво – цената на тон/кв.час и др. Това е достатъчно за отопление на средно жилище с размер 80м2 жилищна площ (200 м3 отопляем обем).
 
 
В таблицата са посочени разходните норми за 1 месец за различните видове горива за отопление спрямо дървесните пелети :
 Изтегли таблицата в. pdf тук –  razhod-peleti-goriva.pdf
 Гориво  Калоричност КПД на котела Цена на горивото Специфична цена на топлинна енергия Разходи за отоплението
за 1 месец
Еко брикети  3,72 kWh/kg  70%  150 лв/тон 0,058 лв/kWh 157,1 лв/месец
 Дърва за огрев  3,14 kWh/kg  70% 145,28 лв/тон 0,066 лв/kWh 180,3 лв/месец
 Електроенергия  1,00 kWh  99% 0,190 лв/kWh 0,190 лв/kWh 520,41 лв/месец
Природен газ  9,01 kWh/m3  90% 804 лв/1000 nm3 0,099 лв/kWh 270,5 лв/месец
 Пропан-бутан  12,80 kWh/kg  90%  2 101,56 лв/тон 0,182 лв/kWh 497,5 лв/месец
 Дизелово гориво  11,63 kWh/kg  88%  2 057,41 лв/тон 0,201 лв/kWh 548,4 лв/месец
 Промишлен газьол  10,98 kWh/kg  88%  1 900,29 лв/тон 0,197 лв/kWh 536,6 лв/месец
 Дървесни пелети  4,88 kWh/kg  88%  380,00 лв/тон 0,088 лв/kWh 241,2 лв/месец
 
Необходимото количество пелети , природен газ , дизелово гориво , електроенергия, дърва за огрев, и др. нужни за отопление на средно статистически апартамен/жилищна сграда.  Разход за отопление с дървесни пелети и други горива.
 
От таблицата можете да видите ,че най-икономичното гориво излиза брикетите и дървата , но при тях има и други минуси. Някой от които са : необходимост от по-голямо помещение за складиране; цепене и подреждане след това ; по-голямото отделяне на пепел при изгарянето ; по-голямото обслужване на котела. Не е за пренебрегване и по-ниското КПД на котела на дърва или брикети сравним с котела на пелети, което също можете да проверите в таблицата.

 

За постигане на оптимален разход при отопление с пелети и избор на подходяща пелетна камина можете да се свържете с нас от тук - Контакти