RDS(Ravelli Dynamic System) - система за авторегулация параметрите на горенето.

12/07/2017

RDS е иновативна система за саморегулиране на горивните параметри,за да се гарантира по-висока производителност и сигурност.Абсолютна иновация в областта на биомасата и горенето!

RDS е плод на инвестиции в научноизследователската дейност и сътрудничество с Университета в Бреша(Италия),отдел „Инженерно машиностроене“

Нормалните печки с вътрешно горене генерират енергия,която се освобождава към околната среда под формата на топлина.Химичната връзка между смесването на пелети с въздух произвежда два резултата:енергия под формата на пламък и топлина,и остатъчни вещества които не се трансформират в енергия-пепелта.

За да се оптимизира производството на енергия трябва да знае химичния състав на пелетите, въз основа на което трябва да се предостави точното количество въздух, като по този начин се гарантира правилното съотношение въздух – пелети и се получава оптимално изгаряне.

Тази връзка се нарича стехиометрично съотношение: RDS системата позволява на пелетната камина винаги да има точното количество въздух, необходим за да се получи перфектно стехиометрично съотношение.

Нормалната вариация на външни фактори, като качеството на пелети, тягата на комина, височината, на която е инсталирана пелетната камина и работната температура, се отразяват на оптималната производителност на нормалните камини на пелети.

Системата RDS автоматично анализира всички тези параметри,променяйки настройките на камината на пелети и гарантирайки по този начин винаги оптимално горене и максимална ефективност!