Камини с въздуховоди

Камини с въздуховоди


RC 70

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

3,250.00лв

7,4 KW
180 m³
0,73 - 1,7 кг/ч
Въздуховоди на камината 1 бр.

OLIVIA STEEL

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

3,950.00лв

8,4 KW
200 m³
0,7 - 1,9 кг/ч
Въздуховоди на камината 1 бр.

RC 120 TOUCH

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

4,700.00лв

11,0 KW
260 m³
0,8 - 2,5 кг/ч
Въздуховоди на камината 2 бр.

VITTORIA C

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

5,100.00лв

11 KW
265 m³
0,8 - 2,5 кг/ч
Въздуховоди на камината 2 бр.

ATENA C

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

5,150.00лв

11 KW
265 m³
0,8 - 2,5 кг/ч
Въздуховоди на камината 2 бр.

SNELLA

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

5,150.00лв

11 KW
265 m³
0.7 - 2.6 кг/ч
Въздуховоди на камината 2 бр.

SNELLINA

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

5,450.00лв

9,2 KW
220 m³
0,7 - 2,2 кг/ч
Въздуховоди на камината 3 бр.

AURORA GLASS C

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

5,600.00лв

10,5 KW
250 m³
1,17 - 2,58 кг/ч
Въздуховоди на камината 2 бр.

INFINITY

✓ Вградена RDS система за автоматично регулиране на горивния процес ✓ Вградена RFS система ✓ Стран..

5,600.00лв

9,2 KW
220 m³
0,8 - 2,1 кг/ч
Въздуховоди на камината 1 бр.