ПелетиПродажба на висококачествени пелетиФирма Куоре Терм предлага пелети за отопление от 100% иглолистна букова  дървесина. Селектираните от нас пелети се произвеждат изключително и само от трупна дървесина, без кори,  примеси и слепващи вещества. Основната ни цел е да предлагаме качествени пелети , задоволяващи всички изисквания на нашите клиенти .