Отопление с пелети през зимата - ползи и предимства

11/06/2021

Печките с пелети от дървени стърготини са сравнително нов метод за отопление през зимните месеци. Тази форма на топлинна енергия може да се сравни с други познати източници, включително газ и електричество. Пелетите са възобновяем енергиен източник, създаден от пресовани дървесни стърготини и странични продукти, които поддържат формата им и ниската влажност. Обичайно пелетите се предлагат в големи разфасовки по 20-40 кг всяка и могат да се намерят в големите магазини за дома.

Кои са уредите които могат да отопляват имота ви с пелети ?  Това са най-често - камините на пелети, котлите на пелети и печките.

Какви са предимствата при отоплението с пелети?

Изборът на алтернативно гориво, каквито са пелетите, ще допринесе многобройни предимства както за Вашия дом и бюджет, така и за околната среда. Независимо дали искате обикновена камина, бойлер или готварска печка, пелетите могат да се пригодят към всяка ситуация.

 

  1. На първо място е енергийната ефективност. Тъй като са предварително обработени, пелетите съдържат малко или почти никакво количество влага или пепел, в сравнение с други горивни източници от дърво, например талаш. Именно защото талашът е „пресен“, т.е. в него има голямо количество влага, Вие не бихте могли да го ползвате като заместител на пелетите. Те са толкова сухи и леки, че при изгарянето си отделят енергия и не оставят почти нищо след себе си.
  2. Пелетите са възобновяем ресурс. За разлика от изкопаемите горива (нефт и природен газ), които имат органичен произход, дървесните пелети не са определено количество, което може да се изчерпи. Институтът за пелетни горива отбелязва, че дърветата непрестанно хващат и връзват, пускат корени и развиват стеблата си, така че дърводобивната промишленост не остава без работа. Дървесината, която се ползва за пелетите, идва от отпадъчните продукти при дърводобива и производството на хартия; от санитарна (профилактична) сеч. Накратко – това са стърготини, които не са приложими никъде другаде, подобно на газта преди години, когато се е изгаряла като ненужен продукт.
  3. Пелетите са устойчиви – изкопаемите горива и другите енергийни източници са сравнително по-нестабилни, свързани са с цените на световния пазар, икономиката на редица големи страни, поради което стойността им непрестанно се колебае. Голяма част от дървения материал, който се използва при производството на пелети, се състои от рециклирани или преработени материали, които иначе биха се считали за отпадъци. А цената на един отпадъчен продукт не би могла да расте или да стане повод за сътресения в икономиката.
  4. По-ниско излъчване на вредни емисии – изгарянето на пелети създава много по-малко вредни емисии от изгарянето на изкопаеми горива, като например въглища. Парните локомотиви са били живото доказателство за екологична заплаха, оставяща след себе си гъсти черни пушеци, хиляди тонове сажди и сгурия. Енергийната ефективност на отоплението с традиционни горива е едва 6%. Емисиите, отделяни при изгарянето на пелети, са изключително ниски, включително и емисиите въглероден диоксид.
  5. Рентабилни и достъпни – печките на пелети често пъти са по-достъпни за закупуване и инсталиране, в сравнение с други уреди за отопление. Освен това, колкото по-студен е зимният сезон, толкова повече „дърпа“ налягането и толкова по-ефективно е изгарянето, в сравнение с останалите отоплителни системи – дърва, нефт, електричество и природен газ.
  6. Удобни – отоплението с дървени пелети е детска игра. Те са достъпни, лесни за съхранение и използване. Можете да ги купувате както пакет по пакет, така и да направите голяма поръчка за месец. Освен това, някои модели пелетни печки имат страничен контейнер, който зарежда котела за изгаряне вместо Вас. Ако контейнерът е достатъчно голям, печката може да гори без прекъсване в продължение на 2-3 дни.
  7. Осъвременени – голяма част от живота на съвременния човек се върти около неговия смартфон. С един клик можете да разберете дали входната врата е заключена, дали компютърът Ви работи и дали печката на пелети гори. С приложението за телефон ще стоплите дома си, преди да се приберете от работа, и ще изключите печката, ако сте я забравили, след като се заминали на почивка.